Παρελθόν ο ΟΓΑ , δημιουργείται ο ΟΠΕΚΑ – Στην Βουλή το νομοσχέδιο

Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή αλλιώς ΟΠΕΚΑ. Πρόκειται για το νέο φορέα, που με νομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά το απόγευμα στη Βουλή, παίρνει τη θέση του ΟΓΑ και αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του και όχι μόνο.

 

Βασική προτεραιότητα του ΟΠΕΚΑ θα είναι η κάλυψη των παροχών του Λογαριασμού Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, αλλά και η προώθηση και η διαχείριση προνοιακών πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι πόροι του νέου Οργανισμού θα προέρχονται κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό, με τη μορφή της επιχορήγησης. Εφεξής το νυν προσωπικό του ΟΓΑ, θα αποτελεί πια, προσωπικό του ΟΠΕΚΑ, διατηρώντας ανέπαφες τις οργανικές θέσεις. Επίσης, διατηρούνται χωρίς αλλαγές οι κατηγορίες, οι κλάδοι, οι ειδικότητες, οι βαθμοί, τα μισθολογικά κλιμάκια και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν για τους εργαζόμενους του ΟΠΕΚΑ, από την προηγούμενή τους κατάσταση. Διατηρούνται όμως και οι κενές οργανικές θέσεις που είχε ο ΟΓΑ, όπως και όσες δημιουργήθηκαν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016) και μετά. Στο σχέδιο νόμου οι κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού. Δημιουργούνται ακόμα πέντε θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Συνολικά, ο ΟΠΕΚΑ θα έχει 383 οργανικές θέσεις προσωπικού. Από αυτές οι 360 θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό και οι 23 είναι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ι.δ.α.χ.)

Ο ΟΠΕΚΑ υποχρεώνεται να διασταυρώνει ηλεκτρονικά τα στοιχεία που δηλώνουν όσοι αιτούνται οποιαδήποτε παροχή που χορηγεί ο Οργανισμός. Οι διασταυρώσεις θα γίνονται σε συνεργασία με τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Επίσης, ο Οργανισμός θα συνεργάζεται και με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων.

Σε άλλα άρθρα του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι δημιουργούνται ξεχωριστοί προϋπολογισμοί για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) και το Λογαριασμό Προνοιακών Παροχών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Τονίζεται ότι κάθε προνοιακή παροχή, επίδομα, οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη, που καταβάλλεται αχρεωστήτως από τον ΟΠΕΚΑ, καταλογίζεται στους δικαιούχους, ανεξάρτητα από υπαιτιότητά τους, και επιστρέφεται άτοκα ή συμψηφίζεται με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών.

Δημιουργείται «Ενοποιημένο Μητρώο ΟΠΕΚΑ» (ΕΜΟ), στο οποίο καταχωρίζονται οι δικαιούχοι των πάσης φύσης προνοιακών παροχών και οικονομικών ενισχύσεων του Οργανισμού, καθώς επίσης και οι οφειλέτες του, εν ζωή και θανόντες.

Με άλλα άρθρα του νομοσχεδίου, προαναγγέλλεται πρόγραμμα που θα έχει ως στόχο την ίδρυση έως δύο νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής ή βρεφονηπιακής φροντίδας εντός του τρέχοντος έτους. Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2018 η προθεσμία που είχε λήξει στις 26 Αυγούστου 2017 για την εγγραφή των φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.